Пријава за учешће – упутство за попуњавање

Слање радова до 01.06.2023.
Одговор рецензента до 10.06.2023.

Коначан рад до 20.06.2023.
Одговор о прихватању рада до 30.06.2023.


Усмено излагањеПостер

Пријаве и радови се могу слати и на мејл адресу: zop@vtsns.edu.rs