О Конференцијама

Висока техничка школа струковних студија у Новом Сад од 1976. године организује научне и стручне конференције из области заштите, када је одржано I Југословенско саветовање заштите од пожара. Она прераста у конференцију са међународним учешећем под називом Заштита од пожара и експлозије.

Међународна конференција Безбедносни инжењеринг покренута је 2008. године у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду и Техничким универзитетом из Зволена, Република Словачка.

Обе конференције одржавају се паралелно сваке друге године.