9. Међународна научна конференција „Безбедносни инжењеринг“

Конференција ће се одржати у хотелу „Медитеран“ од 28.-30.08.2023. у Будви, Бечићи. Организатор конференција је Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду у сарадњи са Департманом за грађевинарство и геодезију, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду и Техничким факултетом, Универзитета у Зволену из Републике Словачке.

19. Конференција са међународним учешћем „Заштита од пожара и експлозије“

Конференција ће се одржати у хотелу „Медитеран“ од 28.-30.08.2023. у Будви, Бечићи. Организатор конференција је Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду у сарадњи са Департманом за грађеварство и геодезију, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду и Техничким факултетом, Универзитета у Зволену из Републике Словачке.