Програмски и организациони oдбор Конференције

Међународни програмски одбор Конференције:
др Бранко Савић, проф., председник
др Бранко Бабић, проф., заменик председника
др Петра Тановић, заменик председника
др Мирјана Лабан, Факултет техничких наука, Нови Сад
др Ева Мрачкова, Технички универзитет, Зволен, Словачка
др Думитру Мнерие, Политехника, Универзитет у Темишвару, Румунија
др Гордана Броћета, Универзитет у Бања Луци
др Мери Цветковска, Грађ.факултет, Универзитет у Скопљу, Северна Македонија
др Филип Кокаљ, Машински факултет, Универзитет у Марибору, Словенија
др Василис Мустакис, Техн.универзитет на Криту, Грчка
др Радослав Јовичић, ВПТШ Добој
др Душан Врањеш, Градска управа Приједор
др Ненад Комазец, Војна академија КоВ, Београд
др Саша Спаић, ВТШ Нови Сад, Србија
др Анита Петровић Гегић, ВТШ Нови Сад, Србија
др Душан Гавански, ВТШ Нови Сад, Србија
др Весна Петровић, ВТШ Нови Сад, Србија

Oрганизациони oдбор Конференције:
др Бранко Савић, проф, ВТШ Нови Сад, Србија, председник
др Бранко Бабић, проф, ВТШ Нови Сад, Србија, заменик предс.
мср Драгана Тодоровић, ВТШ Нови Сад, Србија, члан
мср Татјана Божовић,ВТШ Нови Сад, Србија, члан
мср Варвара Лазаревић, ВТШ Нови Сад, Србија, члан
Александра Ботић, ВТШ Нови Сад, Србија, члан
Зоран Лазић, ВТШ Нови Сад, Србија, члан