Пријава за учешће – упутство за попуњавање

Поштовани, због великог интересовања за конференцију ЗОП, продужен је рок за слање пријаве рада и апстракта до 23.07.2021. године.


Усмено излагањеПостер

Пријаве и радови се могу слати и на мејл адресу: zop@vtsns.edu.rs