Пријава за учешће – упутство за попуњавање

Апстракт са максимално 150 речи треба доставити најкасније до 30. јуна 2022. године.

О пријему апстракта и прихватању рада обавестићемо Вас до 10. јула 2022. године.

Продужен је рок за слање пријаве рада и апстракта до 31. јула 2022. године.


Усмено излагањеПостер

Пријаве и радови се могу слати и на мејл адресу: zop@vtsns.edu.rs