О Конференцији

Висока техничка школа струковних студија у Новом Сад традиционално још од 1976. године организује научне и стручне скупове на највишем нивоу у земљи из области заштите од пожара и експлозије. Давне 1976. године у Новом Саду је одржано I Југословенско саветовање заштите од пожара, а 1994. године оно прераста у међународни скуп тако да је тада организовано IV Југословенско и I Међународно саветовање заштите од пожара. Од тада се Саветовање организује сваке друге године, а 2006. године, која је била и јубиларна десета година, Саветовање прераста у Конгрес струке и организована је X Међународна конференција заштите од пожара и експлозије.

Конференција ће се 2021 године већ седми пут организовати као међународни научни скуп који се припрема у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду и Техничким универзитетом из Зволена, Република Словачка.