VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU

18. KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA"
BUDVA, SEPTEMBAR 2022.

ZBORNIK RADOVA

ISBN 978-86-6211-139-5 | Impresum | CIP
Kontakt: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, tel/faks: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
e-pošta: skola@vtsns.edu.rs

PREDGOVOR UREDNIKA

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu tradicionalno još od 1976. godine organizuje naučne i stručne skupove na najvišem nivou u zemlji iz oblasti zaštite od požara i eksplozija. Davne 1976. godine u Novom Sadu je održano I Jugoslovensko savetovanje zaštite od požara, a 1994. godine ono prerasta u međunarodni skup, tako da je tada organizovano IV Jugoslovensko i I Međunarodno savetovanje zaštite od požara. Od tada se Savetovanje organizuje svake druge godine. Ove godine održava se 18. Konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita od požara i eksplozija.
Za izlaganje na 18. Konferenciji sa međunarodnim učešćem Zaštita od požara i eksplozija prihvaćeno je 10 radova. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim autorima na kvalitetnim i interesantnim radovima. Zahvaljujemo se i licima koji su pružili tehničku podršku kako bi ovom zborniku dali konačnu formu. Ove godine, zbornik je uređen u formi klikabilne veb stranice, što će, nadamo se, doprineti lakšem pronalaženju i citiranju radova autora.


Novi Sad, avgust 2022.
dr Branko Savić, prof.
Predsednik Organizacionog odbora Konferencije


SADRŽAJ

Zaštita od požara i eksplozija

OBUKA ZAPOSLENIH IZ ZAŠTITE OD POŽARA
Tatjana Božović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Saša Spaić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

PIKTOGRAMI KAO ZNAKOVI INFORMISANJA I UPOZORENJA KOD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA
Karolina Mudrinski, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Petra Balaban, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Sibila Petenji, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

PRIMENA INTELIGENTNOG TEKSTILA U VATROGASNOJ ZAŠTITNOJ ODEĆI
Dušan Gavanski, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Vesna Petrović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

FIZIČKI MEHANIZMI GAŠENJA POŽARA ZVUKOM
Branislav Santrač, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

TAKTIKA GAŠENJA SPREČAVANJE I GAŠENJE POŽARA KOD ETILENA
Dragan Zavišić, HIP Petrohemija Pančevo
Pero Stanić, HIP Petrohemija Pančevo

PREVENTIVA DEPONIJSKIH POŽARA
Bratimir Nešić, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš
Jelena Malenović Nikolić, Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu

ZAŠTITA OD POŽARA U USTANOVAMA KULTURE (ARHIVI, BIBLIOTEKE I MUZEJI)
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Ljiljana Ćumura, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

СЕНДАЈСКИ ОКВИР ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2030. ГОДИНЕ
Љиљана Лучић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ADAPTACIJA I MITIGACIJA NA IZMENJENE KLIMATSKE USLOVE NA LOKALNOM NIVOU
Zdravko Maksimović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Mirjana Laban, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Sandra Nedeljković, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

FOTOGRAFISANJE I PRAVO NA OBJAVLJIVANJE ŽRTAVA KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I NESREĆA
Sibila Petenji, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Karolina Mudrinski, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

POSTUPANJE VATROGASACA PRI AKCIDENTU SA VODIKOM
Aleksandar Nemec, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
Mensur Ferhatović, Veleučilište u Rijeci

MEHANIČKO OPTEREĆENJE VATROGASACA I PROCJENA RIZIKA RADNOG MJESTA
Edvina Čehajić, F.M.KONZALTING d.o.o.
Mensur Ferhatović, Veleučilište u Rijeci

Za sadržaj radova i kvalitet jezika odgovorni su sami autori.
Odbor za recenziju zadržava pravo da ne uvrsti neke radove u Zbornik Konferencije, međutim oni se mogu naći na pratećem USB flešu.