ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

17. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА "ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА" И
7. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА "БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ, ПОЖАР, ЖИВОТНА СРЕДИНА, РАДНА ОКОЛИНА И ИНТЕГРИСАНИ РИЗИЦИ"
КЛАДОВО, СЕПТЕМБАР 2021.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIRE AND EXPLOSION PROTECTION AND
THE 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SAFETY ENGINEERING – FIRE, ENVIRONMENT, WORK ENVIRONMENT, INTEGRATED RISKS
KLADOVO, SEPTEMBER 2021.

BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-128-9 | Импресум | CIP
Контакт: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, тел/факс: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
е-пошта: skola@vtsns.edu.rs

ПРЕДГОВОР УРЕДНИКА

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду традиционално организује научне и стручне скупове на највишем нивоу у земљи из области заштите од пожара и експлозије. Са поносом истичемо лидерску позицију у образовању када је у питању струка заштите од пожара.
Давне 1976. године у Новом Саду је одржано 1. Југословенско саветовање заштите од пожара и експлозије, на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Окупило је најеминентније стручњаке из области заштите од пожара тадашње Југославије. Одржана су још два саветовања, такође у Новом Саду, 1984. годинена „СПЕНС-у“, и 1989. године у хотелу „Путник“.
Од 1994. године, када је организовано 4. Југословенско 1. Међународно саветовање заштите од пожара и експлозија, овај стручни скуп прераста у међународни. Помоћ су нам пружили колеге и стручњаци из Украјине, Пољске и Мађарске. Од тада се саветовање организује сваке друге године, а 2006. године, која је била и година јубиларног десетог саветовања, оно прераста у конгрес струке.
Конференција од 2008. Године постаје међународни научни скуп, који се организује у сарадњи с Факултетом техничких наука из Новог Сада и Техничким универзитетом из Зволена, из Републике Словачке и окупља стручњаке из области безбедности и заштите из Србије и иностранства.
Са истим тимом организујемо и 7. Међународну научну конференцију и 17. Међународну конференцију заштите од пожара и експлозија, ове, 2021. године, и то од 12. До 15. септембра у Кладову. Циљ конференције је размена најновијих научних сазнања и искустава стручњака из области инжењерства безбедности, а основна тема заштите од пожара се допуњује темама из области инжењерства заштите животне средине, безбедности и здравља на раду и цивилне заштите.
У циљу ефикаснијег управљања ризичним ситуацијама, потребно је извршити идентификацију стања, опасности, изучити узроке ризичних догађаја и изградити стратегију спречавања развоја и последица ризичних догађаја. Укључивањем научних радника и стручњака који се баве инжењерством безбедности у управљањем процесима у животној и радној околини, могу се очекивати позитивни резултати. Размена мишљења и сазнања је неопходна и један је од корака који доприносе позитивном помаку.
Ове, 2021. године организујемо конференцију у веома тешким условима по Републику Србију и њене грађане због пандемије. Конференцији присуствују представници: Републике Хрватске са 4 рада; Северне Македоније са 3 рада; Црне Горе са 2 рада; Словачке са 1 радом и Федерације БиХ (Републике Српске) са 1 радом. Укупно је 40 радова, од којих је 14 радова професора из Високе техничке школе струковнихстудија из Новог Сада.


Нови Сад, септембар 2021.
Организациони одбор

САДРЖАЈ / TABLE OF CONTENTS

Заштита од пожара / Fire protection

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ ОД ЕТИЛЕНА КАО ВЕОМА ЛАКО ЗАПАЉИВЕ И ЕКСПЛОЗИВНЕ СУПСТАНЦЕ
Миодраг Ковачевић, Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину
Матилда Лазић, Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину

ЦИГАРЕТА КАО УЗРОЧНИК ПОЖАРА
Татјана Божовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Весна Петровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПОЖАРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДУВАНА
Весна Петровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Татјана Божовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Драгана Тодоровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ШУМСКИ ПОЖАРИ– ОПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПОЖАРИ НА ВОЗИЛИМА
Димитар Петревски, СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопље
Андреј Петревски, СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопље
Костадин Поповски, Центар за обуку ватрогасаца "Пегаз-еду" Битолa

КОНТРОЛНО ТЕЛО, ЈП ЕПС ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА, ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Драган Савић, ЈП ЕПС, ОГРАНАК РБ Колубара Лазаревац
Анђелко Јанковић, ЈП ЕПС, ОГРАНАК РБ Колубара Лазаревац
Дарко Радишић, ЈП ЕПС, ОГРАНАК РБ Колубара Лазаревац

ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНИХ ПОВРШИНА ОТВОРА У СПОЉНИМ ЗИДОВИМА ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА ПРИЛИКОМ ПРОЈЕКТОВАЊА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Иван Аранђеловић, Универзитет у Београду – Машински факултет
Раденко Рајић, Академија техничких струковних студија, Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите, Земун
Никола Танасић, Академија техничких струковних студија, Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите, Земун

МОДЕЛОВАЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТА - ПРОДУЖНИ КАБЛОВИ УЗРОЦИ ПОЖАРА
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

МОДЕЛОВАЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТА - ПРОДУЖНИ КАБЛОВИ УЗРОЦИ ПОЖАРА
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ЗАГРЕВАЊА ИЗОЛОВАНЕ ФАСАДЕ УСЛЕД ШИРЕЊА ПОЖАРА КРОЗ ПРОЗОРЕ ЗГРАДЕ
Дарко Зигар, Faculty of Occupational Safety in Niš
Душица Пешић, Faculty of Occupational Safety in Niš
Милан Благојевић, Faculty of Occupational Safety in Niš
Станимир Живановић, Fire Protection, Sector for Emergency Management, Belgrade

НУМЕРИЧКА СТУДИЈА КРЕТАЊА ДИМА У СТЕПЕНИШНОМ ПРОСТОРУ ВИСОКОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
Душица Ј. Пешић, Факултет заштите на раду у Нишу
Дарко Н. Зигар, Факултет заштите на раду у Нишу
Милан Ђ. Благојевић, Факултет заштите на раду у Нишу

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ДОМАЋИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ЗАВАРИВАЊА, РЕЗАЊА И ЛЕМЉЕЊА И МЕЂУНАРОДНОГ СТАНДАРДА NFPA 51B
Зоран Благојевић, Одељење за заштиту радне и животне средине, Кладово
Дарко Зигар, Факултет заштите на раду у Нишу
Душица Пешић, Факултет заштите на раду у Нишу
Милан Благојевић, Факултет заштите на раду у Нишу

EXTINGUISHING FIRE IN ELECTRIC VEHICLES
Snježana Kirin
Manuela Žakula
Marjan Šarić

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
Snježana Kirin, Veleučilište u Karlovcu
Manuela Žakula, Veleučilište u Karlovcu
Josip Ivani, Veleučilište u Karlovcu

ZAŠTITA OD POŽARA ZDRAVSTVENIH OBJEKATA
Snežana Ilić, Institut IMS
Vlastimir Radonjanin, Fakultet tehničkih nauka
Mirjana Laban, Fakultet tehničkih nauka
Olivera Bukvić, Fakultet tehničkih nauka

SPRJEČAVANJE NASTANKA EKSPLOZIJE PRAŠINE U INDUSTRIJI PRI NANOŠENJU PRAŠKASTIH PREMAZA
Lidija Jakšić, Veleučilište u Karlovcu
Martina Melnjak, Opća bolnica Varaždin
Marinela Belavić, Grad Varaždinske Toplice

ОБУКА УЦЕНТРУ ЗА ОБУКУ ВАТРОГАСАЦАПЕГАЗ- ЕДУ-БИТОЉ
Бобан Трпкоски, Центар за обуку ватрогасаца ,,Пегаз-еду,,- Битољ
Костадин Поповски, Центар за обуку ватрогасаца ,,Пегаз-еду,,- Битољ
Димитар Петровски, Сигурнос ДП Доеел Скопје

УПОТРЕБА ГИПСАНИХ ОБЛОГА У ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА И АНАЛИЗА ПОЖАРА У ТАКВИМ ОБЈЕКТИМА
Зоран Барбић
Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

STUDY ON THE APPLICATION OF THE 3D MODELLING IN EXPLOSION PROTECTION IN WOODWORKING INDUSTRY
Eva Mračkova, Technical university in Zvolen
Richard Priadka, Technical university in Zvolen

ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА НА ТРАФОСТАНИЦАМА 110/X KV
Сања Ковијанић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Иван Лукић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Мирјана Лабан, Факултет техничких наука, Нови Сад

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА
Мирјана Лабан, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
Сандра Недељковић, Канцеларија за упpављање јавним улагањима, Београд

ПРИМЕНА УГЉЕНИЧНИХ НАНОЦЕВИ КАО УСПОРИВАЧА ГОРЕЊА У ПОЛИМЕРНИМ НАНОКОМПОЗИТИМА
Невена Вукић, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
Тамара Ерцег, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду
Иван Ристић, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду
Безбедносни инжењеринг / Safety engineering

СТРУКТУРА РЕГИСТРА СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Миодраг Ковачевић, Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину
Матилда Лазић, Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ТРЕТМАНУ ВОДЕ У БАЗЕНИМА
Анита Петровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Петра Тановић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Миломир Карановић, Спортски и пословни центар Војводина, Нови Сад

ПИРОМАНИЈА
Саша Спаић, Висока техничка школа стуковних студија у Новом Саду

УТИЦАЈ ИЗГРАДЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ АУТОПУТЕВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Петра Тановић, Висока техничка школа стуковних студија у Новом Саду
Анита Петровић Гегић, Висока техничка школа стуковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа стуковних студија у Новом Саду

АНАЛИЗА СТАЊА ОЗНАКА ЗАШТИТЕ КОД ВИЉУШКАРА
Душан Гавански, Висока техничка школа стуковних студија у Новом Саду

ISTRAŽIVANJE O LIČNOM DOŽIVLJAJU STRESA NA POSLU I STRESA POVEZANOG SA POSLOM KOD PRIPADNIKA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA OPŠTINE TIVAT TOKOM KORONA KRIZE
Dušan Radoman
Branko Babić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

ФАЗЕ И СТАДИЈУМИ РАЗВОЈА ХЕМИЈСКИХ УДЕСА
Света Цветановић, Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У ЗАШТИТИ – АНАЛИЗА НАСТАНКА ПОЖАРНОГ РИЗИКА
Биљана Гемовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Исидора Рашевић

ПРОЦЕДУРЕ ЗАШТИТЕ ПРИЛИКОМ ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
Бранислав Сантрач, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРИМЕНА ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ У ИНДУСТРИЈИ ПЛАСТИЧНЕ АМБАЛАЖЕ
Петра Балабан, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Срђан Станојковић, Академија техничких струковних студија Београд

SISTEMSKO UPRAVLJANJE INTEGRISANOM BEZBJEDNOŠĆU SLOŽENIH SISTEMA U FAZI RAZVOJA
Zdravko Bijelić, IRC u osnivanju, Novi Sad
Mitar Bijelić, TNT EXSPRESS INC Franklin, USA
Željka Bijelić, IRC u osnivanju, Novi Sad

АНАЛИЗА ФИЗИЧКИХ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ У ОКОЛИНИ И НА РАДНОМ МЕСТУ
Данило Микић, Академија струковних студија косовско метохијска - Oдсек Звечан
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Владимир Микић, Факултет информационих технологија, Београд

БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ У КРИТИЧНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Нада Таталовић, Факултет Техничких наука, Нови Сад
Славица Дабижљевић, Факултет Техничких наука, Нови Сад
Младен Печујлија, Факултет Техничких наука, Нови Сад
Мирјана Лабан, Факултет Техничких наука, Нови Сад

КОМПЕТЕНТНОСТ МЕНАЏЕРА БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Горан Максимовић, Безбједнони истраживачки центар, Бања Лука

ПИКТОГРАМИ КАО ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ И ИНФОРМИСАЊА КОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА
Каролина Мудрински, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ИЗАЗВАНЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ РАЗВОЈЕМ
Горан Поповић, МУП Р. Србије, УП ПУ Београд
Негован Иванковић, Универзитет одбране, Војна академија
Душан Јанковић, Универзитет одбране, Војна академија

За садржај радова и квалитет језика одговорни су сами аутори.
Одбор за рецензију задржава право да не уврсти неке радове у Зборник Конференције, међутим они се могу наћи на пратећем USB флешу.

The authors themselves are responsible for the content and language quality pf the papers.
The Review Committee reserves the right not to include certain papers in the Proceedings of the Conference, however, they can be found on the accompanying USB flash.