8. Међународна научна конференција „Безбедносни инжењеринг“

Конференција ће се одржати у хотелу „Медитеран“ од 01.-04.09.2022. у Будви, Бечићи.

Организатор конференција је Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду у сарадњи са Департманом за грађевинарство и геодезију, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду и Техничким факултетом, Универзитета у Зволену из Републике Словачке.